Inom fastighetsförvaltning är det vanligt att antingen erbjuda en heltäckande lösning eller ett val mellan enskilda tjänster eller tjänstepaket. För BRF:er i Stockholm brukar det inte vara några problem att ta fram ett skräddarsytt alternativ. När fastighetsförvaltningen sker resurssmart och effektivt blir den ofta en investering som höjer värdet på hela bostadsfastigheten. Trots allt mäts värde på många olika sätt. En välskött fastighet som följer alla gällande lagar och myndighetskrav ger trygghet till samtliga medlemmar i BRF:en.

Ventilationsrengöring och OVK

Ventilationssystemet i en fastighet behöver regelbundet underhåll. Det samlas lätt smuts i bland annat frånluftskanaler och imkanaler. Rörliga delar som fläktmotorer kan också behöva service. En välfungerande ventilation är oerhört central för att alla bostäder ska få ett bra inomhusklimat. Alla BRF:er i Stockholm måste genomföra en regelbunden OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). Det är fastighetsägaren som ansvarar för att den utförs. Skulle besiktningen upptäcka brister kan en BRF få ett föreläggande att se till att bristerna åtgärdas.

Som BRF är det klokt att anlita ett företag som kan hjälpa till med både ventilationsunderhåll och OVK. Med bra fastighetsförvaltning blir det inga problem att klara av kontrollen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att kraven finns där för de boende. Ett bristfälligt ventilationssystem gör att till exempel olika störande lukter kan sprida sig mellan lägenheter och leda till klagomål.

Energitjänster

Allt fler BRF:er har upptäckt fördelarna med låta en kunnig fastighetsförvaltare se över energianvändningen. Går det att minska elförbrukningen? I så fall sparar föreningen inte bara kostnader, utan gör även miljön en tjänst. Exempel på installationer som brukar sluka mycket energi är fjärrvärmecentraler, ventilationsanläggningar och värmepumpar. Tillsyn och skötsel av en driftstekniker kan göra stor skillnad. För att kunna analysera och optimera användningen av energi krävs rätt mätning. Då går det att upptäcka hur fastigheten beter sig vid stora svängningar i utomhustemperatur, eller om inomhustemperaturen skiljer sig mycket mellan olika lägenheter.

I många fall går det att skapa en energibesparing på 5-10% för BRF:en.

Hissbesiktning

Hissar måste besiktas och godkännas för att få användas. Det är ett lagstadgat krav och resultatet av besiktningen ska finnas uppsatt där hissen finns. I bostadsfastigheter handlar det självklart mycket om säkerheten. Hissar som inte underhålls och sköts om på rätt sätt riskerar att bli farliga att använda. I en BRF är det styrelsen som bär ansvar för eventuella hissar. Eftersom hissbesiktningar måste ske regelbundet är det klokt att ha avtal med en kompetent fastighetsförvaltare som kan sköta uppdraget. I så fall kan en erfaren besiktningsman komma till fastigheten för kontroll och se till att hissen uppfyller samtliga lagkrav.

https://nlpfastigheter.se/

Berhöver ni hjälp av specialister inom något av fastighetsbranschens områden följer nedan några rekommendationer.Det är vanligt med tvister kring hyresavtal.

羅氏鮮減肥藥線上藥局

羅氏鮮Xenical 減肥藥是唯一臨床證實能排油的減肥藥,訂購https://www.xenicalxonline.com/,原裝正品保證,愛美人士的首選。

身材好不好?可以使用瘦身計算器試試,網址https://www.xenicalxonline.com/compute,計算出你的身材參數。