OVK behöver göras vart 6:e år för vanliga hyresfastigheter. Nuförtiden är de flesta lägenheters ventilation i relativt gott skick. Mycket tack vare att efterlevnaden av OVK-reglementet är bra. Men det finns samtidigt många undantag. NLP-fastigheter rekommenderar att planera OVK i god tid. Inled några månader före datum för önskad ventilationskontroll med att be om offerter. Samtala och koordinera med besiktningsmännen så att det är klart vem som skickar ut information om kommande besiktning. Och hur kontrollanterna kommer in i hyresgästernas eller ägarnaras lägenheter.

OVK för fastighetsägare i Stockholm

I äldre byggnader sker ventilation genom termisk kraft eller s k självdrag. Självdraget fungerar inte förrän man börjar med uppvärmning, dvs under sommaren kan man inte genomföra OVK i sådana fastigheter. I Stockholm är Franska Bukten en stor aktör inom OVK. Fråga dem om råd kring OVK-besiktningen, https://franskabukten.se/.

OVK lokalt i Göteborg, Malmö och svenska städer

I Göteborg och Malmö är det svårare att hitta certifierade ventilationskontrollanter. Fastighetsägare kan med fördel be om OVK-offert via https://besiktigaste.se. Det är en förmedlingstjänst som listar lokala OVK-kontrollanter och ger prisförslag.

Tags:

Comments are closed